กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ / สถานะการส่งกล่องดิจิตอลทีวี

หรือ