กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หรือเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก

เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ์

หรือ